Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

ΖΗΤΩ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ!


Ζήτωσαν αι Τρομοκρατικαί Δυνάμεις της Εθνοσωτηρίου Κυβερνήσεως!
Ζήτω το της Εθνοσωτηρίου Κυβερνήσεως Σιδηρούν Κιγκλίδωμα!
Ζήτωσαν αι Κλούβαι και οι Κλούβιοι!
Η Ελλάς ηυρίσκετο προ κρημνού προσφάτως. Με την συνδρομήν των Εταίρων, με την συνενοχήν των Κυβερνώντων και με το αζημίωτον των συνεργαζομένων, η Ελλάς επραγματοποίησεν γοργά βήματα εμπρός!
Ζήτω η Λήθη!
Ζήτω η Ηλιθιότης!
Ζήτωσαν τα των περιστερών περιττώματα επί κεφαλών επισήμων τε και διαπεπιστευμένων!
Ζήτω η Σωτηρία της Πατρίδος!
Ζήτω το σώσιμον της πατρίδος!
Ζήτωσαν οι τραπεζίται απανταχού της Γης!
Ζήτωσαν οι ευγενείς εχγώριοι τραπεζίται, οι απορροφώντες αντί ευτελούς τιμήματος τα των προβληματικών τραπεζών υγιή τμήματα!
Ζήτω το Έθνος – η εφημερίς – τε και τα παρελκόμενά της συμφέροντα!
Ζήτω ο παραπληροφορητικός Τύπος, γενικώς!
Ζήτωσαν τα Μαζικά Μέσα Εξαπάτησης!
Ζήτω η Ε.Ε. – Εταίρα Ευρώπη!
Ζήτω η Τρικομματική τε και Τρισαθλία Κυβέρνησις της Ελλάδος!
Ζήτω το Άβατον Κέντρον της Πόλεως των Αθηνών!
Ζήτωσαν οι Κεκλεισμένων Θυρών Σταθμοί των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς!
Ζήτω η Ελληνική Σημαία!
Ζήτωσαν οι μικροπωληταί πλαστικών σημαιών και τσολιαδακίων made in China!
Ζήτωσαν τα παρατεταγμένα έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτου  οπίσθια!
Ζήτω η Λαϊκή Απουσία εκ των κυβερνητικών τεκταινομένων!
Ζήτω η Απάθεια!
Ζήτω η Αδράνεια!
Ζήτωσαν αι Διαδικτυακαί Επαναστάσεις επί ανακλίντρων!


Π.Β. 25-03-2012


© Κείμενο και φωτογραφίες Πέγκυ Καρατζοπούλου – Βάβαλη_ 25-03-2013


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου